Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

Image Alt

Acasă

Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 “Educație și competente”, Prioritatea de Investiții (PI) 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Despre proiect

În 2016, Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea și-a propus să scrie proiectul cu Titlul „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate”. Totul a pornit de la un citat: “Existăm temporar prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim.” (Douglas M. Lawson). În 2017, proiectul se găsea pe lista cu cele 27 de proiecte admise pentru finanțare. În aprilie 2018 am fost invitați să semnăm contractual de finanțare cu AM POCU.

Ce ne propunem?

Prin acest proiect ne propunem reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile în acord cu Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeană în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ET 2020) prin includerea a unor programe educaționale care să asigure accesul echilibrat la educație și îmbunătățirea calității educației prin formarea profesională a personalului educațional din școli defavorizate în care sunt înmatriculați copii cu un grad ridicat de risc educațional.

Ce vizează proiectul?

Proiectul propus vizează AXA PRIORITARĂ(AP) 6
“Educație și competențe”
Prioritatea de investiții (P1) 10i “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusive la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru integrarea în educație și formare”.

 15,618 total views,  9 views today